การรับเเละคืนสินค้า

นโยบายการคืนและเปลี่ยนสินค้า
เราหวังว่าคุณจะพึงพอใจกับสินค้าที่คุณสั่งซื้อ แต่ถ้าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่คุณไม่พอใจ 
คุณสามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพเดิม เพื่อรับคืนเงินเต็มจำนวนภายใน 14 วันทำการ
หลังจากวันที่รับสินค้า และกรุณาแจ้งการคืนสินค้าให้เราทราบภายใน 7 วันทำการ หลังจากวันที่
คุณได้รับผลิตภัณฑ์

ภายในกล่องบรรจุภัณฑ์ที่คุณได้รับ คุณจะได้พบกับรายละเอียดของการสั่งซื้อของคุณ พร้อมกับ
รายละเอียดของการส่งคืนสินค้า กรุณาตรวจสอบถ้ารายการที่แสดงในใบนำส่งสินค้าไม่ตรง
กับสินค้าที่มีอยู่ในบรรจุภัณฑ์ โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีที่ฝ่ายบริการลูกค้า 02-624-6000

ในกรณีที่คุณส่งคืนสินค้า นอกเหนือจากเหตุผลของความบกพร่องในสินค้า หรือการส่งมอบ
ไม่ครบถ้วน หรือการส่งไม่ถูกต้อง คุณจะต้องเป็นผู้ชำระค่าขนส่งในการคืนสินค้า เราขอแนะนำ
ให้ส่งคืนโดยมีการลงทะเบียนกับผู้ให้บริการขนส่ง (จำเป็นต้องมีลายเซ็น และเอกสารยืนยัน) 
บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการส่งคืนสินค้า

ในกรณีที่มีการคืนเงิน บริษัทจะคืนเงินเต็มจำนวน (และต้องขออภัยที่เราสามารถคืนเงินได้เฉพาะ
มูลค่าผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อแต่ไม่สามารถคืนเงินค่าขนส่งค่ะ) ภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่
ได้รับแจ้งความประสงค์ขอคืนสินค้าของคุณ และเมื่อทางบริษัทได้รับคืนสินค้าในสภาพที่
สมบูรณ์จากคุณเรียบร้องแล้ว ในระยะเวลาภายใน 14 วันทำการหลังจากวันที่รับสินค้า

โปรดทราบว่าบริษัทไม่รับคืนสินค้าที่มีการเปิดใช้ ในกรณีนี้บริษัทจะแจ้งให้คุณทราบว่าไม่มีการคืนเงิน 
และจะจัดส่งคืนสินค้าให้คุณ โดยที่คุณจะต้องรับผิดชอบค่าจัดส่ง ระยะเวลาในการจัดส่งภายใน 28 วัน
นับจากวันที่บริษัทแจ้งเตือนคุณ

นโยบายนี้ใช้ได้เฉพาะกับการซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านทาง esteelauder.co.th เท่านั้น ไม่รับเปลี่ยน 
หรือคืนสินค้า สำหรับการซื้อที่ร้านค้าอื่นๆ

นโยบายนี้ใช้ได้เฉพาะกับการซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านทาง esteelauder.co.th เท่านั้น ไม่รับเปลี่ยน 
หรือคืนสินค้า สำหรับการซื้ที่เคาน์เตอร์ เอสเต ลอเดอร์ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับประกันความพึงพอใจเมื่อเห็นควร

หากมีสิ่งใดที่ทำให้ท่านไม่พึงพอใจในการสั่งซื้อกับ esteelauder.co.th เรายืนดีที่จะรับเปลี่ยน 
หรือคืนสินค้า หากคุณต้องการคืนสินค้าโปรดปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้

หากท่านประสงค์ที่จะคืนหรือขอเปลี่ยนสินค้าที่ซื้อผ่าน esteelauder.co.th กรุณาปฎิบัติตามเงื่อนไข 
การเปลี่ยน และคืนสินค้า ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1
แจ้งความประสงค์ในการขอคืนสินค้า
"กรุณาแจ้งการคืนสินค้าให้เราทราบภายใน 7 วันทำการหลังจากวันที่คุณได้รับผลิตภัณฑ์ โดย
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ 02-624-6000 (เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.00 น. -18.00 น.) 
โปรดทราบว่าการรับคืนผลิตภัณฑ์จะถูกดำเนินการโดยบริษัทดีเคเอสเอชไทยแลนด์ (DKSH Thailand Ltd.). 
หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเราที่ 02-624-6000 กรุณาแจ้งหมายเลขการสั่งซื้อของท่านทุกครั้ง
เมื่อติดต่อเรา

*โปรดทราบว่าทุกผลิตภัณฑ์ของเอสเต ลอเดอร์ออนไลน์จะถูกขนส่งด้วยรถปรับอากาศที่มีคุณภาพทั่วประเทศไทยเท่านั้น"

ขั้นตอนที่ 2
ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อ
"เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อและติดต่อกลับภายใน 1-3 วันทำการเพื่อแจ้งผล
การอนุมัติการคืนสินค้าหรือขอเอกสารรับรองเพิ่มเติมถ้าการคืนสินค้าของท่านได้ถูกอนุมัติ เจ้าหน้าที่
จะนัดวันและเวลารับของคืนจากท่าน"

ขั้นตอนที่ 3
การส่งคืนสินค้า
"กรุณาห่อสินค้าอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันการแตกหักเสียหายระหว่างการขนส่ง"
เมื่อพนักงานไปรับคืนสินค้าจากท่าน โปรดทราบว่าการรับคืนสินค้าจำเป็นต้องมีลายเซ็นของผู้ส่งคืน 
และเมื่อเราได้รับคืนสินค้าจากท่านกลับเข้ามาที่คลังสินค้าของเราเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะดำเนินการ
เรื่องการคืนเงินค่าสินค้าให้ท่าน 

ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนการคืนเงิน
"การดำเนินการเรื่องการคืนเงินจะใช้เวลา 3 - 7 วันทำการสำหรับเครดิตการ์ด และ 7-14 วันทำการ
สำหรับการคืนเงินโดยเช็คหากท่านชำระด้วยบัตรเครดิต ทางเราจะคืนเงินผ่านบัตรเครดิตที่ท่านใช้ซื้อของบน 
esteelauder.co.th สำหรับสินค้าที่ชำระค่าสินค้าด้วยการโอนเงินหรือจ่ายด้วยเงินสด ทางเราจะออกเช็ค
ในนามผู้สั่งซื้อและส่งไปตามที่อยู่สำหรับการส่งเอกสารการเรียกเก็บเงินตามที่คุณให้ไว้กับเรา

ทาง Esteelauder.co.th จะส่งอีเมลแจ้งท่านเมื่อเราได้ทำเรื่องการคืนเงินเรียบร้อยแล้ว"

"ทางบริษัทจะออกเอกสารใบลดหนี้ให้ท่านพร้อมกับการทำเรื่องคืนเงินโดยที่เอกสารจะถูกส่งไปยังที่อยู่สำหรับ
การส่งเอกสารการเรียกเก็บเงินตามที่คุณให้ไว้กับเรา

ขออภัยค่ะ บริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าขนส่งได้ ในกรณีที่ท่านได้รับสินค้าที่เสียหายโปรดติดต่อเราทันที
เพื่อช่วยเหลือ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ""สินค้าเสียหาย"" เราจะดำเนินการขอคืนสินค้าให้ท่านโดยเร็วที่สุดค่ะ"

"โปรดทราบ : เฉพาะสินค้าที่ซื้อจาก esteelauder.co.th เท่านั้นที่สามารถคืนเงินผ่านทางแผนกออนไลน์ช้อบปิ้งได้
หากท่านมีคำถามเรื่องการคืนสินค้า กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 02 624 6000 หรือ
ทางอีเมล CustomerServices@esteelauder.co.th

รับประกันความพึงพอใจ

หากมีสิ่งใดที่ทำให้ท่านไม่พึงพอใจในการสั่งซื้อกับ  esteelauder.co.th โปรดส่งสินค้ากลับมาให้เรา
ภายใน 14 วันหลังจากวันซื้อ เพื่อการคืนเงินให้แก่ท่านในจำนวนเต็มต่อไปค่ะ

*ทาง esteelauder.co.th ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับประกันความพึงพอใจเมื่อเห็นควร"