ความปลอดภัยในการซื้อ

สินค้าและบริการของสวัสดีได้ให้บริการท่านมาเป็นเวลาเนิ่นนานกว่า  20 ปีแล้ว ทุกท่านที่มาซื้อสินค้าของเราจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และเรื่องของการชำระเงิน ท่านมั่นใจได้เลยว่าระบบการซื้อสินค้าของเว็บ sawasdeealldeal.com ด้วยบัตรเครดิต ความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศมาตรฐานแบบ Payment Card Industry Data Security Standard หรือ PCI DSS ถือว่าเป็นมาตรฐานหลัก ที่ได้ถูกออกแบบโดย Payment Card Industry Security Standards Council หรือ PCI SSC มาเพื่อควบคุมการใช้งานข้อมูล ของผู้ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัตรเงินสด เพื่อเข้ามาช่วยในการป้องกันการใช้งานข้อมูลบัตรอย่างเหมาะสม และเพื่อลดการเกิดการฉ้อโกงการใช้จ่ายผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้น ซึ่งจะรวมถึงบัตรประเภท Visa, MasterCard, American Express, Discovery และ JCB เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการที่ดีแก่ท่านตลอดไป